عناوین شخصیت های حقوقی ناظر بر بازار فضای مجازی ایران اسلامی

۱) دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)

۲) وزیر یا نماینده ی وزیر اطلاعات

۳) وزیر یا نماینده ی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۴) وزیر یا نماینده ی وزیر دادگستری

۵) وزیر یا نماینده ی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

۶) وزیر یا نماینده ی وزیر علوم تحقیقات و فناوری

۷) وزیر یا نماینده ی وزیر آموزش و پرورش

۸) فرمانده نیروی انتظامی

۹) یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

۱۰) یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تائید مجلس شورای اسلامی

۱۱) رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

۱۲) رئیس سازمان صدا و سیما

۱۳) نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی